Website OVLNL.nl Home

Uitnodiging IGOV- Installateurs overleg 05-09-2019

IGOV-Installateurs overleg 05-09-2019

• Datum : donderdag 5 september 2019
• Tijd:11:00- 12:15 uur IGOV-installateurs overleg (aansluitend lunch)
• Locatie: Hotel van der Valk, Winthontlaan 4-6, 3526 KV te Utrecht

Aanleiding:
Bij IGOV kwamen signalen van onvrede over de prestaties van installateurs binnen en tegelijkertijd vanuit de installatie branche ontving IGOV signalen van onvrede over de bestekken die in de markt gezet werden. Na een eerste overleg tussen IGOV overheden en Installateurs in november 2018 en een tweede overleg in maart 2019 is duidelijk geworden dat voor beide partijen het aspect kwaliteit met stip bovenaan de lijst met wenselijke verbeterpunten staat. Prijs komt daarbij op de tweede of zelfs nog lagere plaats. Er wordt door zowel de installateurs als door de overheden ervaren dat de kwaliteit waar beide partijen voor staan niet gehaald wordt met de huidige manieren van aanbesteden. Dit betreft de kwaliteit in de breedste zin. Kennis/uitvoering/proces/communicatie/projectmatig werken/ contracten/ samenwerking/ etc…

Doel van overleg IGOV en Installateur:
Om te komen tot een betere manier van aanbesteden voor zowel de gemeenten als de installateurs, is gezamenlijk vastgesteld dat het organiseren van een structureel overleg zinvol is. Dit overleg moet staan in het teken van een dialoog tussen de overheden en installateurs/aannemers met als doel, van elkaar leren en verbeter mogelijkheden verkennen op het gebied van contracten en de opgedane kennis uit deze overleggen binnen de OVL branche te verspreiden.

Deelname:
Deelnemers van het overleg zijn medewerkers van overheden en installateurs/aannemers die deelnemer zijn van IGOV of IGOV Innovatieplatform. In principe is deelname aan het overleg open voor alle overheden en installateurs/aannemers omdat het IGOV en IGOV Innovatieplatform geen ballotage voor deelneming kent anders dan dat deelnemers werkzaam moeten zijn in de openbare verlichting dan wel daar direct raakvlak mee hebben. Aan het IGOV-Installatiebranche overleg kunnen alleen overheden en installateurs/aannemers deelnemen Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan het overleg anders dan de eigen inzet.

MEMO_organisatie_igov_-_installatiebranche_overleg_vs_20190820.pdf

Deze vergadering is alleen toegankelijk voor IGOV leden van Overheden én Installateurs/aannemers.
Meld je aub aan voor deze vergadering via het aanmeldformulier:
https://ovlnl.nl/netwerken/evenementen/aanmeld-formulieren/373-aanmeldformulier-igov-vergadering-05-09-2019

Na de lunch is er het IGOV kenniscafé met als onderwerp : Veiligheid, ”een zaak van ons allemaal ” (hiervoor moet u zich apart aanmelden)