Website OVLNL.nl Home

Omgevingsgericht ontwerpen bij onderdoorgangen

Licht begint al voor de tunnel.
Onze steden en dorpen kennen talloze onderdoorgangen en tunneltjes. Elke dag komen er nieuwe bij. De verlichting ervan krijgt steeds meer aandacht, zowel in functioneel als in esthetisch opzicht. We spreken met drie experts die zich elk op een andere manier bezig houden met de verlichting in onderdoorgangen. Eén ding hebben ze gemeen: Omgevingsgericht is het toverwoord.

Lees meer: pdfOnderdoorgangen_artikel.pdf