Website OVLNL.nl Home

Presentaties Kenniscafé Circulariteit OVL, in de praktijk 14-03-2019

Op een drukbezocht IGOV Kenniscafé werd de laatste stand van zaken rond circulariteit in de openbare verlichting besproken.
Hoe breng je circulariteit in de praktijk en welke stappen moeten nog gezet worden?

Lees het hele artikel in vakblad Straatbeeld:

https://www.straatbeeld.nl/artikel/180319/circulairiteit-openbare-verlichting-in-de-praktijk

De presentaties van het Kenniscafé kan je vinden op de IGOV website:

https://igov.nl/kenniscafes-1/kenniscafe-ovl-circulariteit-ovl-in-de-praktijk-14-03-19/2048-presentaties-kenniscafe-circulariteit-ovl-in-de-praktijk-14-03-2019