Website OVLNL.nl Home

Leidraad Circulariteit OVL (Gratis)

De roep om een circulaire economie wordt steeds sterker en klinkt ook door in het werkveld openbare verlichting (OVL). De ambitie van de Rijksoverheid (Nederland 100% circulair in 2050) versterkt dit. Maar… wat is circulariteit precies? En hoe geef je het concreet handen en voeten als het gaat om openbare verlichting?

De publicatie Leiddraad Circulariteit OVL is gratis als download voor leden en niet leden van IGOV en IGOV Innovatie Platform. Maar als gedrukt exemplaar ook verkrijgbaar voor 35,00 eur.
NB: alle vermelde tarieven zijn exclusief btw!

Voor meer informatie en download zie OVLNL.nl