Website OVLNL.nl Home

IGOV Kenniscafé -Led armaturen - 13 april 2017 - programma en aanmeldformulier

“Kwaliteitscriteria, Inkoop, Garanties en Nieuwe Technologie”

Aristo Zalencentrum, Brennerbaan 150 te Utrecht. Locatie informatie: http://aristo.nl/nl/Locaties/Aristo-utrecht

Voorafgaand aan dit Kenniscafé is er voor igov en igov innovatie platform gezamenlijke vergadering. De volledige uitnodiging en programma kunt u hier als pdf inzien en downloaden pdfUitnodiging_en_Programma_IGOV_Kenniscafe_Inkoop_Led_armaturen_13_april_2017.pdf

Aanmelden via: https://ovlnl.nl/netwerken/evenementen/176-igov-kenniscafe-led-armaturen-13-april-2017-programma-en-aanmeldformulier