Website OVLNL.nl Home

Persbericht: NOM neemt belang in Sustainder

Persbericht
Emmen - 16 december 2016

NOM neemt belang in Sustainder

Sustainder heeft een intentieverklaring getekend met de Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NOM). De NOM neemt een minderheidsbelang in het nieuwe bedrijf dat slimme en duurzame openbare verlichting in binnen- en buitenland gaat leveren. De voorgenomen participatie is onderdeel van een omvangrijk financieringsarrangement, waarmee het voor Sustainder mogelijk wordt om op een stevig fundament haar ambitieuze plannen te realiseren. De transactie zal naar verwachting begin 2017 formeel worden afgerond.

De participatie van de NOM onderstreept het vertrouwen in de toekomst van het bedrijf en het waarmaken van de ambities. Met de kapitaalinjectie kan Sustainder sneller invulling geven aan de groei en daarmee werkgelegenheid in de noordelijke regio realiseren. Ook wordt er met de financiering ingezet op de uitbreiding naar de Duitse markt met een eigen salesteam en een speciaal ontworpen armatuur. Vanaf 1 januari 2017 start Sustainder met de productie van slimme verlichting in de fabriek in Emmen. Sustainder is daarmee het enige Nederlandse bedrijf dat de armaturen volledig zelf ontwikkelt en produceert op eigen bodem.

Niek de Jong, CEO Sustainder:
“De samenwerking met de NOM geeft een bredere basis aan onze ambitieuze toekomstplannen. Met de oprichting en groei van Sustainder, komen er nieuwe kansen voor de werkgelegenheid in de noordelijke regio. Een belangrijke stap in onze voorbereiding naar de start in januari 2017. De cirkel is rond als onze slimme armaturen straks ook in de regio terug te zien zijn.”

Ruud van Dijk, Investment Manager NOM Finance:
“We zien Sustainder als een belangrijke versterking van de hightech industrie in Drenthe in een opkomende markt van intelligente systemen voor de publieke ruimte, zoals smart cities. Bijkomend voordeel is dat Sustainder hun producten laat maken bij het nieuwe bedrijf Technologies Added, dat wordt opgezet als een collectieve smart factory op de vroegere locatie van Philips in Emmen. We proberen het noorden te positioneren als een internationale ‘Region of Smart Factories’, waar Sustainder mooi op aansluit. Het ondernemerschap van Sustainder heeft ons overtuigd om in te stappen.”

Over Sustainder
Sustainder levert slimme openbare verlichting en smart city oplossingen aan klanten in binnen- en buitenland. Het openbare verlichtingsnetwerk is het startpunt van de smart city, ze fungeren straks als de centrale smart city hub. In de snel veranderende wereld is het van belang om toekomstvaste oplossingen te bieden. De energiezuinige smart-lighting armaturen zijn op afstand bestuurbaar en voorzien van een uniek cassettesysteem waarmee het eenvoudig is om in de toekomst hardware te vervangen en nieuwe sensoren toe te voegen. De technologie is gebaseerd op een open standaard, waardoor deze gemakkelijk te koppelen is op verschillende back-office systemen. Zo bouwt Sustainder aan een duurzame, veilige en gezonde samenleving.

Sustainder is opgericht in september 2016 en komt voort uit de combinatie van de voormalige Philips armaturenfabriek in Emmen en het bedrijf Dazzletek in Breda, dat gespecialiseerd is in intelligente besturingssystemen voor openbare verlichting. Chezz Partners, een groep van bedrijven in de hightech toelevering, sensortechnologie en draadloze producten, is initiatiefnemer van Sustainder en blijft meerderheidsaandeelhouder.

Over NOM
NOM Finance wil bedrijven laten groeien. Ze doet dat door financiering te verstrekken aan kansrijke ondernemingen in Noord-Nederland in de vorm van aandelenkapitaal en/of
achtergestelde leningen. Deze financiering wordt verstrekt aan zowel startende bedrijven als aan bedrijven die willen groeien of een overname willen doen. De financiële betrokkenheid is altijd voor een bepaalde periode. Daarna worden de aandelen (terug)verkocht, wordt de eventuele lening afgelost en wordt de opbrengst elders geïnvesteerd. Snelle winst is geen doel, een actieve partner zijn en een bedrijfsspecifieke aanpak wel. NOM Finance biedt naast kapitaal ook denkkracht, advies en begeleiding met als doel: groei van omzet, winst en duurzame werkgelegenheid. NOM Finance heeft circa € 90 miljoen aan financiering uitstaan bij bijna 100 ondernemingen.