Website OVLNL.nl Home

OVL Monitor 2016 - 2017

Vanaf nu hier hier beschikbaar: eerste openbare verlichting monitor van de stichting OVLNL.

ovl monitor 2016 2017 frontpageHet geeft u inzage in de stand van zaken van de openbare verlichting in Nederland en een
blik op de toekomst van de openbare verlichting. U vindt hierin naast de trends en
ontwikkelingen ook praktische handvatten om in uw situatie voor de juiste oplossing te
kiezen.

Ik ben blij verrast door de volledigheid van het rapport en de kwaliteit van de informatie.
De belangrijkste issues van de verschillende partijen komen aan de orde. Om een visie op
openbare verlichting te formuleren is het nodig dat de beleidmakende overheden de
indicatoren kennen en trends herkennen. Zij doen dat in samenwerking met de industrie,
overige marktpartijen, onderwijs en burgers. Ook voor hen is de OVL-monitor een belangrijk
instrument.

De diepgang en breedte van onderwerpen komt goed tot uiting in dit rapport. Ik ben ervan
overtuigd dat de OVL-monitor zich in de jaren voor ons verder zal ontwikkelen tot een
onmisbaar instrument.

Mijn dank gaat uit naar de klankbordgroep die heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van
de OVL-monitor, naar de geïnterviewden die hun inspiratie en ideeën met ons delen en
bovenal naar alle mensen die de tijd en moeite hebben genomen om de enquêtes te vullen.
Deze waardevolle input vormt de basis van deze jaarlijkse OVL-monitor.
Ik wens u allen succes met het verwezenlijken van uw doelstellingen en hoop van harte dat
de OVL-monitor daarbij een steun zal zijn.

Arthur C. Klink
Voorzitter stichting Openbare Verlichting Nederland (OVLNL)