Website OVLNL.nl Home

Innovatiemarkt

http://www.innovatiemarkt.nl/

Het IGOV Innovatie Platform werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken.

De overheid heeft als doel om ongeveer 6,1 miljard — 2,5% van haar budget — te besteden aan duurzame, innovatiegerichte inkopen. Hierbij wil ze het creatieve potentieel van de Nederlandse bedrijven zoveel mogelijk benutten. De Innovatiemarkt biedt een platform voor een sterk partnerschap tussen overheid en bedrijfsleven. Een marktplaats waar overheden zoeken naar bedrijven die hen innovatieve oplossingen kunnen bieden. Zo werken we samen aan een gezond ondernemersklimaat in Nederland, een sterke internationale concurrentiepositie en het aanpakken van mondiale uitdagingen.

Innovatiegericht inkopen: innovaties versterken de inkoopkracht van de overheid
Dit kabinet zet in op een sterkere verbinding van het bedrijfslevenbeleid en de topsectorenaanpak met maatschappelijke opgaven. De overheid is een belangrijke speler bij het oplossen daarvan. Niet alleen als wetgever en subsidiegever, maar ook als uitvoerende partij van haar eigen taken. Daarom is het zo belangrijk dat de overheid haar inkoopkracht goed gebruikt. De publieke taak vraagt om “value for money” en het vermijden van risico’s op falen, zeker op het gebied van veiligheid en gezondheidszorg. Toch is vernieuwing nodig om de dienstverlening effectiever te maken en de concurrentiekracht van het bedrijfsleven te versterken. Daar zit een natuurlijke spanning die het inkopen van innovaties niet vanzelfsprekend maakt.
De hele 16 pagina's tellende brief kunt u als pdf-bestand downloaden via: tweede_kamerbrief_innovatiegericht_inkopen_november2013.pdf

logo Ministerie van Economische Zaken

SBIR oproep Artificiële intelligentie voor de publieke diensten

Oproep voor bedrijven om innovatieve en nieuwe producten te ontwikkelen voor het toepassen van artificiële intelligentie (Artificial intelligence of AI) in de publieke sector.

Het doel van deze SBIR is het zo breed mogelijk stimuleren en versterken van de innovatiekracht in het publieke domein rond het thema AI. Met de oproep willen de opdrachtgevers stimuleren dat bedrijven producten en diensten voor de overheid ontwikkelen, met als doel dat overheden meer gebruik gaan maken van kunstmatige intelligentie. Hierbij gaat het vooral om de verbinding tussen de technologische oplossing en de toepassingsmogelijkheden bij een publieke partij. Aan het eind van dit traject ontwikkelt en test u prototypes in een proeftuin.

Lees meer via onderstaande link:

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/sbir/sbir-oproep-artificiële-intelligentie-voor-de-publieke-diensten

3 miljoen euro beschikbaar voor Innovatie

Het kabinet wil regionale en lokale overheden en andere lokale aanbestedende diensten ondersteunen bij het laten ontwikkelen van innovaties die bijdragen aan het oplossen van eigen maatschappelijke uitdagingen.

EZ stelt budget beschikbaar voor SBIRs
Het Ministerie van EZ heeft hiervoor uit het topsectorenbudget een bedrag beschikbaar van € 1.500.000 in 2015 en € 1.500.000 in 2016. Doel is om dit budget in te zetten voor tenminste 6 zogenaamde SBIRs (inkoop van R&D diensten, zie toelichting onderaan, in Europa bekend als PCP), waarbij het uitgangspunt is dat 50% van het bedrag door (een samenwerkingsverband van) regionale en lokale aanbestedende diensten wordt ge-co-financierd. Max. bedrag beschikbaar voor co-financiering is 500.000 euro.
De maatschappelijke voorkeursgebieden binnen de topsectoren zijn: openbare veiligheid en ruimte, gebouwen, mobiliteit en zorg.

Uw ideeën voor een SBIR

Lees meer: 3 miljoen euro beschikbaar voor Innovatie