Website OVLNL.nl Home

Deelnemers vignet IGOV InnovatieplatformAlle deelnemers van het IGOV Innovatie Platform

IGOV leden zijn automatisch ook deelnemer van het IGOV Innovatie Platform.
Voor meer informatie over het IGOV zie: www.igov.nl

deelnemers mogen het logo voeren

FE Consultancy BV

igov innovatieplatform deelnemerWebsite: www.feconsultancy.nl
Introductie: FE Consultancy BV is een advies- en projectenbureau op het gebied van energie- en milieuzaken. Wij zijn gespecialiseerd in energiebesparingsplannen, openbare verlichting, wet- en regelgeving, europese aanbestedingen inkoop energie, energy-storage, stoom en wkk, smart grids, smart cities, wind- en zonne-energie, private netten (GDS), aansluitingenbeheer, energie-analyses.

GHM Eclatec B.V.

logo GHM Eclatec B.V.Website: www.ghm-eclatec.nl
Introductie: GHM Eclatec B.V. is producent / leverancier van openbare verlichtings producten en straatmeubilair. Van lichtmast combinatie tot stadsfontein, uw gehele bovengrondse inrichting is bij ons in goede handen.

Als onderdeel van de Franse GHM groep kunnen wij putten uit een lange historie en een zeer uitgebreid producten programma.

GVR-coating

logo gvr 180x100Website: http://www.gvr-coating.com
Introductie:  GVR-coating:
- Advies in conservering en onderhoud OVL.
- Conserveren van straatmeubilair.
- Ontwikkelen en leveren van speciale coatings.
  Zoals:- anti-graffiti/sticker/poster en algen.
           - maaiveldbescherming
           - special effect-coatings

GVR-coating is gevestigd in Nederland en België.

 

Heijmans Infra

igov innovatieplatform deelnemerWebsite: http://www.heijmans.nl
Introductie: Heijmans Wegen houdt zich bezig met de aanleg, onderhoud en reconstructie van wegen en fietspaden, vliegvelden, bedrijfsterreinen en het inrichten van de openbare ruimte in woon- en winkelgebied, alsmede ontwerp en installatie van verlichting, bewegwijzering, matrixborden, geleiderails, complete verkeersregelinstallaties, camera- , tol- en beveiligingssystemen en andere maatregelen die de veiligheid en verkeersdoorstroming op de weg verbeteren. 

Hoebink OVL

Hoebink OVLWebsite: http://www.hoebink-ovl.nl
Introductie: Over Hoebink OVL
Vanuit Midden-Nederland (Ruurlo, Apeldoorn en Rotterdam) ondersteunt Hoebink OVL als onafhankelijk adviesbureau bij de invulling van openbare verlichting op beleidsmatige, strategische en operationele terreinen. Kernactiviteiten zijn gericht op diverse planvorming (beleid, beheer, licht-/kabelnetten), opstellen en coördineren van RAW/EMVI-bestekken en NEN 3140/NEN1010 inspecties.

Naast ontwerp- en realisatieplannen biedt Hoebink OVL eveneens de mogelijkheid van controle en sturen op elektrotechnische veiligheid. Met gecertificeerde installatieverantwoordelijkheid, directievoering en het houden van toezicht, borgen wij een veilige uitvoering en instandhouding van elektrotechnische laagspanningsinstallaties.

Banner 700x1750 versie 20210712 IGOV IP Partnerbanner