Website OVLNL.nl Home

Deelnemers vignet IGOV InnovatieplatformAlle deelnemers van het IGOV Innovatie Platform

IGOV leden zijn automatisch ook deelnemer van het IGOV Innovatie Platform.
Voor meer informatie over het IGOV zie: www.igov.nl

deelnemers mogen het logo voeren

CLAFIS Ingenieus

Clafis ingenieus 180x100Website: https://www.clafis.nl/expertises/verlichting/
Duisternis zorgt in onze moderne 24-uurs economie voor beperkingen. Een wereld zonder (kunstmatige) verlichting is inmiddels niet meer weg te denken. Verlichting dient om de openbare buitenruimte zodanig te verlichten dat het openbare leven ook tijdens de duisternis zo goed mogelijk kan functioneren. Helaas gaat met de toename van kunstlicht de duisternis verloren. Door op een duurzame en verantwoorde wijze kaders te stellen voor het toepassen van verlichting, wordt de dag weer dag en de nacht weer nacht. Belangrijk daarbij is oog hebben voor verkeers- en sociale veiligheid. Ook moet voorkomen worden dat er schijnveiligheid ontstaat. Ons expertiseteam Verlichting werkt aan diverse lichtprojecten.

DBL-Verlichting

logo DBL VerlichtingWebsite: www.dbl-verlichting.nl
Introductie: DBL Verlichting is gespecialiseerd in armaturen voor de buitenverlichting. Prestaties in creativiteit, energiebesparing en duurzaamheid van onze armaturen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ragni, Rechlaternen en Veelite zijn de fabrikanten die wij vertegenwoordigen en waar het om productontwikkeling gaat DBL Verlichting een belangrijke plaats inneemt.

Gerealiseerde projecten, naar concepten van architecten, stedenbouwkundigen en beheerders, geven daar een mooi beeld van. DBL Verlichting heeft een belangrijke plaats verworven waar het gaat om renovatie van klassieke armaturen en maatwerkarmaturen.

De Kruijter Openbare Verlichting

Logo DeKruijter21 180x100Website: www.dekruijter.nl
Introductie: De Kruijter Openbare Verlichting is het onafhankelijke innovatieve ingenieursbureau in de openbare verlichting met oog voor detail. Het bureau is met name gespecialiseerd in:

* Het maken van verlichtingsplannen voor woonwijken, stedelijke gebieden, verkeerswegen, woongebieden, tunnels en onderdoorgangen inclusief netontwerp en bijbehorende bestek op RAW systematiek;

* Vervaardigen van highend visualisaties van outdoor verlichtingsinstallaties op basis van eigen gemeten reflectie- en uitstralingsgegevens;

* Verrichten van wetenschappelijk onderzoek en bureau studies in het vakgebied openbare verlichting; voorbeelden hiervan zijn 2005 "bepalen van de reflectie eigenschappen van ZOAB wegdekken" en in 2008 Rivm onderzoek "LCA led openbare verlichting versus conventionele openbare verlichting".

DE NOOD Group

logo DE NOOD Group B.V.Website: www.denoodgroup.nl
Intruductie: DE NOOD Group is sinds 1924 gericht op het realiseren van verlichtingsprojecten in de openbare ruimte, onderscheidend door de zeer hoge kwaliteit en innovatie. Projecten worden samen met de klant van tekentafel tot oplevering uitgevoerd, waarbij verduurzaming van openbare verlichting en esthetiek hand in hand gaan, van Klassiek tot Modern.

Banner 700x1750 versie 20210712 IGOV IP Partnerbanner