Website OVLNL.nl Home

Hoebink OVL

Hoebink OVLWebsite: http://www.hoebink-ovl.nl
Introductie: Over Hoebink OVL
Vanuit Midden-Nederland (Ruurlo, Apeldoorn en Rotterdam) ondersteunt Hoebink OVL als onafhankelijk adviesbureau bij de invulling van openbare verlichting op beleidsmatige, strategische en operationele terreinen. Kernactiviteiten zijn gericht op diverse planvorming (beleid, beheer, licht-/kabelnetten), opstellen en coördineren van RAW/EMVI-bestekken en NEN 3140/NEN1010 inspecties.

Naast ontwerp- en realisatieplannen biedt Hoebink OVL eveneens de mogelijkheid van controle en sturen op elektrotechnische veiligheid. Met gecertificeerde installatieverantwoordelijkheid, directievoering en het houden van toezicht, borgen wij een veilige uitvoering en instandhouding van elektrotechnische laagspanningsinstallaties.