Website OVLNL.nl Home

Deelnemers vignet IGOV InnovatieplatformAlle deelnemers van het IGOV Innovatie Platform

IGOV leden zijn automatisch ook deelnemer van het IGOV Innovatie Platform.
Voor meer informatie over het IGOV zie: www.igov.nl

deelnemers mogen het logo voeren

marktpartij

categorie: marktpartij

Aantal artikelen:
72

kennis-instelling

categorie: kennis-instelling

Aantal artikelen:
5

overheid

Aantal artikelen:
0

gemeente

categorie: gemeente

Aantal artikelen:
169

provincie

categorie: provincie

Aantal artikelen:
7

platform

categorie: platform

Aantal artikelen:
12

semi-overheid

categorie: semi-overheid

Aantal artikelen:
0