Website OVLNL.nl Home

Deelnemers vignet IGOV InnovatieplatformAlle deelnemers van het IGOV Innovatie Platform

IGOV leden zijn automatisch ook deelnemer van het IGOV Innovatie Platform.
Voor meer informatie over het IGOV zie: www.igov.nl

deelnemers mogen het logo voeren

Saxion Hogescholen

logo saxion 180x100Website: saxion.nl
Introductie: Intentie is met de studenten en docenten van Saxion t.b.v. de vakwereld (c.q. platform OVLNL) kennis te ontwikkelen en te delen op het gebied van openbare verlichting, i.h.b. in relatie tot sociale veiligheid.

TU Eindhoven

igov innovatieplatform deelnemerWebsite: https://www.tue.nl/
Introductie: De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is een onderzoeksuniversiteit, gespecialiseerd in engineering science & technology.

IGOV

Logo IGOV 180x100Website: https://igov.nl/ledenoverzicht
Introductie: Het doel van de overleggroep I.G.O.V. is primair het onder gemeenten delen van beleidsmatige- en technische kennis en uitwisselen van (beheer-)ervaringen op het vakgebied openbare verlichting (OVL). Verder het gezamenlijk oplossen, onderzoeksvoorstellen destilleren of gestructureerd vormgeven van gemeente overstijgende doelen op OVL-gebied, zonodig in samenwerking met derden. Tenslotte het stimuleren van innovatieve ontwikkelingen door marktpartijen.

Banner 700x1750 versie 210303 IGOV IP Partnerbanner